image banner
Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số ký hiệu văn bản 08-QĐ/TU
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm 15.27.9.2021-y-sao-quy-dinh-08-qd.tu-ve-danh-gia-chat-luong-sh-cho-bo_0001637716323531597776.pdf
256.28.9.2021-cv-vv-thuc-hien-quy-dinh-danh-gia-chat-luong-shcb-1.signed637716323646599790.pdf
bieu-1.-cham-diem-sh-thuong-ky637716323717754282.doc
bieu-2.-tong-hop-cham-diem-sh-thuong-ky-hang-nam637716323788541105.doc
bieu-3.-cham-diem-sh-chuyen-de637716323854174969.doc
bieu-4.-tong-hop-cham-diem-chuyen-de-hang-nam637716323958118910.doc