image banner
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 665-CV/BTGTU
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Trần Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm thong-bao-ket-qua-hoi-nghi-tryung-uong-4637708624593813415.pdf